Om Meg

Jeg heter Maja Dragosan, bor i Oslo.

Jeg heter maja dragosan, bor i oslo.

Utdanningen min : Utdannet spesialpedagog med godkjent bachelor i spesialpedagogikk og godkjent 1 års høyere utdanning på mastergradsnivå innen akademia for kriminalistikk og politistudier. I tillegg har jeg en 4-års utdanning i psykoterapi, transaksjonsanalyse og sykepleierfaget.


Arbeidserfaring: Jeg har 10 års arbeidserfaring som spesialpedagog rådgiver i fengsel, har jobbet 2 år som spesialpedagog på skolen med barn med spesielle behov, 6 måneder i eldreomsorgen som prosjektleder, et halvt år erfaring som sykepleier ved helsesenteret og 1 år som barnehageasistent.


Arbeid med klienter : Mange år jobbet jeg med voksne og barn med forskjellige problemer, psykiske lidelser, med depresjon, posttraumatisk stresslidelse, kriminelle, misbrukere, aggresjonsproblemer, kommunikasjonsproblemer, forskjellige spesielle behov, ulike psykiatriske personlighetsforstyrrelser. I jobbet mitt oppnådd gode resultater både med barn og med voksne.


Om arbeid : Fra mange års faglig arbeid har jeg tilegnet meg ferdigheter og teknikker som er viktige for å jobbe med forskjellige personlighetsforstyrrelser og personlighetsprofiler. Gjennom å etablere bra kommunikasjon og bruke teknikker og metoder tilpasset deres individuelle personlighetskarakteristikker, har jeg klart å gjøre klienter i stand til å forbedre sin livsfunksjon, og mange av dem ble vellykket kurert.Bestill time

Du kan kontakte meg på e-post dragosanmaja@yahoo.com og vi skal planlegge en time


Copyright © 2020 Terapifordeg.com | All rights reserved. Web design by IT Usluge.