Om terapien min og rådgivning

På hvilken måte jobber jeg

Gjennom arbeid bruker jeg metoder og teknikker fra transaksjonsanalyse som er veldig vellykkede i helbredelse. Det er offisielt akseptert som en psykoterapeutisk modalitet av European Association for Psychotherapy - EAP. Jeg jobber gjennom internett.

Arbeid med transaksjonsanalyse er basert på å analysere klientens personlighetsstruktur, hans kommunikasjonsmønstre med andre, hans personlige historie og selvfølgelig hans erfaring med alt dette.

Vi arbeider med det du er opptatt av, der du er. Det er ingenting som ikke kan snakkes om. Jeg har full taushetsplikt.

I samtalene her prøver vi å utforske og forstå ditt liv, dine følelser, tanker og oppførsel. Det hender ofte at en endring fører til en annen, noen ganger spontant og noen ganger gjennom videreføring av terapi, og at livskvaliteten til klienten fortsetter å forbedres etter avsluttet behandling.

Jeg er interessert i barndommen i den grad det hjelper oss med å forstå hvordan den har formet deg, og påvirket livet ditt ,,her og nå " og dine relasjoner med andre pesoner.

Noen ganger måtte vi tilpasse oss, slik at vi fikk indre konflikter, andre ganger hadde vi ikke det vi trengte så vi ble frustrert. Beskyttelsesmekanismer som en gang var nyttige kan ikke virke mer. Det er svært mye av det som har formet oss ubevisst. Transaksjonsanalyse lar oss være klare over dette og velge nye som ytterligere vil gi oss en bedre livskvalitet.


Vi trenger å bli kvitt de gamle mønstrene, som hemmer vår frihet og utvikling og på denne måten skal vi bli sterkere og få større mulighet til et godt liv. Gjennom et slikt arbeid vil du oppnå mer forståelse for deg selv og både mental- og emosjonell innsikt i ditt liv, dine vanskeligheter og dine resurser - slik at du står tryggere, friere, ta nye beslutninger.

Jeg vil hjelpe deg med å identifisere hvilke nye endringer og beslutninger du trenger å ta i livet ditt hvor du kan føle deg bra.

Transaksjonsanalyse er en optimistisk og humanistisk tilnærming som støtter teorier og psykoterapeutisk praksis, som er basert på tre antagelser:


  • 1. Alle mennesker er i utgangspunktet fine.
  • 2. Alle mennesker har kapasitet til å tenke (bortsett fra personer med alvorlig mulig nedsatt funksjonsevne).
  • 3. Alle tar en beslutning om sin skjebne (for det meste fra de er tre til seks år), men de kan endre denne avgjørelsen.

Bestill time

Du kan kontakte meg på e-post dragosanmaja@yahoo.com og vi skal planlegge en time


Copyright © 2020 Terapifordeg.com | All rights reserved. Web design by IT Usluge.